• Financiële & fiscale innovatie.
    Elke dag weer.
  • Meer dan alleen een boekhouder
  • Begrip bij MKB voor Deurne en omgeving

WBP en AVG
Op 25-mei 2018 wordt de algemene Verordening Gegevensbescherming ( AVG) van toepassing. De AVG versterkt de positie van mensen van wie persoonsgegevens worden verwerkt ( betrokkenen). Tegelijk stelt de AVG ook hogere eisen aan de verwerking en de veiligheid van persoonsgegevens en mag van organisaties verwacht worden dat zij zorgvuldig omgaan met de verplichting die de Wet Bescherming Persoonsgegevens ( WBP) en de AVG van ons vraagt.

Net als u heeft Saldo Administraties & Belastingadvies ook met deze nieuwe regelgeving te maken. Vanuit onze dienstverlening voor u verwerken wij immers ook persoonsgegevens en dat moet zorgvuldig en conform de WBP en AVG gebeuren. Om deze redenen hebben wij privacy voorwaarden opgesteld inclusief een verwerkersovereenkomst, dit voor zover wij in het kader van onze dienstverlening aan u te maken hebben met het verwerken van persoonsgegevens waarvoor een verwerkersovereenkomst noodzakelijk is. Als u van onze diensten gebruik maakt, zult u middels ondertekening van dit document aan ons akkoord moeten geven voor deze nieuwe privacy voorwaarden. Onze verwerkersovereenkomst kunt u opvragen door een mail te sturen naar: info@saldoadministraties.nl

Klachtenregeling

Ons administratiekantoor beschikt over een klachtenregeling om te waarborgen dat eventuele klachten van cliënten over (de uitvoering van) opdrachten zorgvuldig worden vastgelegd en afgehandeld. Dit enerzijds om de klanttevredenheid te waarborgen, anderzijds om de kwaliteit van onze dienstverlening vast te houden. Mocht u aanmerkingen hebben op het handelen van één van onze medewerkers of op onze dienstverlening, dan kunt u zich beroepen op onze klachtenregeling. Op onze website kunt u ons formulier t.b.v. klachtenregeling downloaden en invullen. Vervolgens kunt u dit formulier mailen naar ons. Wij zullen eventuele klachten binnen een week in behandeling nemen.

Algemene voorwaarden

Op onze dienstverlening zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Dit zijn dezelfde voorwaarden als door de beroepsgroep van Register van Belastingadviseurs zijn opgesteld met daarin toegevoegd de WPB en AVG wetgeving. Voor onze algemene voorwaarden klik hier.

« Terug naar teamoverzicht