Volledige HR-ondersteuning

Duidelijke loonstrookjes, jaaropgaven, bekendheid met vele CAO’s, per tijdvak opgaaf van de te betalen loonheffing, advies t.b.v. arbeidscontracten, personeelsadvies en juridisch advies, samenwerking met vele pensioenfondsen en arbodiensten.

Werkgeversservice

Als ondernemer in de rol van werkgever, weet u als geen ander hoe belangrijk uw personeel voor uw organisatie is. U wilt ook richting uw personeel professionaliteit uitstralen, middels een correcte personeelsadministratie. Wetgeving omtrent loonheffing, arbeidsrecht, ontslagrecht, etc. verandert snel. De crisis bepaalt meer dan ooit tevoren uw beleid t.a.v. uw personeelszaken. Aanvraag collectieve of individuele ontslagen en deeltijdontslag zijn aan de orde van de dag. Wijzigingen t.a.v. vakantiedagenrecht, arbeidstijden, ontslagvergoedingen, CAO wijzigingen, het is onmogelijk voor de ondernemer om dit allemaal bij te houden. Saldo Administraties & Belastingadvies is dagelijks op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen binnen dit vakgebied. Daardoor kunnen wij voor u als coach fungeren voor uw personeelsadministratie. Wij werken daarvoor nauw samen met arbeidsrechtelijke juristen en het UWV. Ook onze aansluiting bij de overkoepelende vakorganisatie Register van Belastingadviseurs biedt ons de juiste ondersteuning bij het update houden van onze vakkennis.

Onze dienstverlening t.a.v. uw personeelsadministratie bestaat uit: