Uw jaarrekening is klaar, het werk van de assistent accountant zit erop. Maar dan begint het werk voor de belastingassistent en de belastingadviseur. Samen gaan wij ervoor zorgen dat de juiste fiscale wetgeving bij uw onderneming in uw fiscale aangiftes word toegepast. In eerste instantie, zorgvuldig samen met u de juiste gegevens verzamelen.

Greep uit de werkzaamheden

Vervolgens deze verwerken en daarbij als coach optreden om een maximaal en optimale fiscale situatie voor u en uw onderneming te behalen. Met de juiste toepassing en advisering over huidige en nieuwe wetsartikelen, jurisprudentie. Jaarlijks zijn wij door onze vakgroep Register van Belastingadviseurs verplicht gesteld om 40 PE ( permanente educatie) punten te behalen. Zodoende houden wij onze vakkennis op pijl en dit is voor u de waarborg van een juiste behandeling van uw aangiftes. Ook organiseren wij regelmatig intercompany bijscholingen voor het hele Saldo Team.

Horizontaal toezicht zijn wij niet overeengekomen met de fiscus. Onze belastingadviespraktijk is dusdanig ingericht dat wij een juiste kwaliteit, door vakkundige opleiding en bijscholing, kunnen garanderen. Ook hebben wij veelvuldig vooroverleg met de fiscus t.b.v. standpuntinname door de fiscus bij fiscale ingewikkelde kwesties. Vooraf duidelijkheid voor alle partijen; dit voorkomt correcties bij controles door de fiscus.

Wij werken samen met gespecialiseerde belastingadviseurs (btw, loonheffing, vennootschapsbelasting, inkomstenbelasting, successie en schenkingsrecht), RBA, Novaa, de Belastingdienst.

Onze werkzaamheden